Veertig dagen ‘van de blauwe knoop’ draagt bij aan een gezonder lijf en begrip voor verslaving

Uitgaan & Cultuur

LOSSER - Proosten met een glas helder ‘gemeentepils’. Dat is even wennen na de carnavalstijd, waarin het bier en andere geest verrijkende drankjes rijkelijk hebben gevloeid. Toch hebben enkele bekende Lossernaren zichzelf de verplichting opgelegd om veertig dagen, dus tot aan Pasen, geen druppel alcohol te drinken. Zij doen dat in het kader van de landelijke GGD-actie ‘Ik Pas’. Ook verslavingsinstelling Tactus ondersteunt de actie. Naast burgemeester Cia Kroon en wethouder Jan Martin van Rees doen ook horecaondernemer Lucien Game en ‘prins in ruste’ Brian Klaver mee aan deze beproeving. Voor Brian Klaver zullen de eerste dagen minder zwaar zijn, omdat hij aangaf eerst even stevig bij te willen slapen na de slopende carnavalsdagen. Jan Martin van Rees op zijn beurt heeft al de nodige ervaring, want sinds de jaarwisseling heeft hij geen alcohol meer tot zich genomen. ‘Zelfs bij het afscheidsdiner van Jean Paul Gebben, waarbij een wijnarrangement was inbegrepen, heb ik gepast.’
Doel van de ‘Ik Pas’-actie is uiteraard om de burgers bewust te maken van de gevaren van een verslaving aan alcohol. Marja Jokhorst, teamleider Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Beleid van de GGD, benadrukt dat het er niet om gaat om mensen helemaal van de alcohol weg te houden. ‘Als GGD Twente willen we dat je zo gezond mogelijk bent en blijft. Net als de omgeving waarin je woont en leeft. Ons werk is erop gericht je gezondheid te verbeteren. Door je te helpen gezonde keuzes te maken. En te voorkomen dat je ziek wordt. Zo werken we aan een gezonde Twentse samenleving. Deelname aan IkPas draagt op een positieve manier bij aan het bewustmaken van keuzes rondom alcoholgebruik.’ Jan Martin van Rees constateert dat 95% van de jeugd het normaal vindt om alcohol te drinken. Het onderstreept in zijn ogen nog eens de noodzaak van een campagne, zoals ‘Ik Pas’.

Senioren vormen risicogroep
Om overal zichtbaar te maken dat zij meedoen aan deze weken van geheelonthouding dragen de prominenten allen een blauw polsbandje met het ‘Ik Pas’-logo. In de praktijk blijkt dat met name ook senioren steeds meer bij de zorg in beeld komen wat betreft de alcoholverslaving. Een sociaal drankje na bijvoorbeeld de vaste tennismiddag kan al snel leiden tot een voortzetting thuis. Een actie als deze kan extra succesvol zijn als ook de horeca het belang ervan onderstreept. Desirée Kok draagt ook het polsbandje en laat namens Horeca Nederland weten dat de aangesloten ondernemers steeds meer initiatieven nemen om goede alternatieven op de kaart te zetten. In haar ogen hoeft het vermijden van alcohol de gezelligheid niet in de weg te zitten. Na het succesvol terugdringen van het ongezonde en verslavende roken is er nu dus ook ruimte voor actie om ongezond drinkgedrag een halt toe te roepen.

Eerste zonnige terrasdag
Iedereen die meer wil weten over deze bijzondere veertigdagentijd kan daarover alle informatie vinden op de website www.ikpas.nl In het gemeentehuis is eveneens informatiemateriaal te vinden. Eenieder die met zichzelf deze uitdaging wil aangaan en wil eens wil ervaren hoe het is om ‘van de blauwe knoop’ te zijn, die kan ook een polsbandje verkrijgen in het gemeentehuis of zich melden via ‘Ik Pas’. Over één ding zijn de pleitbezorgers het roerend eens; een periode geen alcohol drinken leidt tot een fitter gevoel en meer energie. En voor de mensen met overgewicht: het helpt ook in de strijd tegen de kilootjes. Dit alles wil niet zeggen dat men de horeca moet mijden; in tegendeel, want ook de kaart met niet-alcoholische versnaperingen biedt steeds meer verrassingen. Met de lente op komst mogen ook de ‘Ik Pas’-deelnemers daarom verlangend en zonder gewetenswroeging uitkijken naar de eerste zonnige terrasdag.

Uitgaan & Cultuur

Junior midwinterhoornblazers De Lutte prolongeren titel

Op zondag 6 januari werd bij Erve Kraesgenberg in Losser op de midwinterhoorn geblazen om de titel “beste buurtschap van Twente”. Net als vorig jaar werden de jonge Luttenaren winnaar, waardoor de...
Lees verder
Uitgaan & Cultuur

Concertvereniging Sempre Crescendo: Nieuwjaarsconcert

LOSSER - Op zondagochtend 6 januari wil Concertvereniging Sempre Crescendo graag met u het nieuwe jaar inluiden met een Nieuwjaarsconcert. Dit concert is tevens de aftrap voor het 100-jarig jubileum...
Lees verder