Een nieuwe duurzame sporthal voor Losser

Algemeen

Het college van B&W heeft besloten om de bouw van de nieuwe sporthal De Fakkel in Losser voorlopig te gunnen aan Bouw- en betonbedrijf Löwik uit Almelo. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad een extra krediet van bijna 1,3 miljoen euro ter beschikking stelt. Onder de streep worden de jaarlijkse exploitatielasten voor de nieuwe sporthal ca. 12.000 euro hoger dan voor de oude Fakkel.

Wethouder Marcel Wildschut: “we krijgen daarvoor een prachtige, duurzame en efficiënte sporthal. Het wordt een all electric sportgebouw zonder gasaansluiting. Eerder hebben we, in nauw overleg met de hoofdgebruikers (Twents Carmel College, Combinatie ’64 en Volley ’68), al gekozen voor een sporthal met een afmeting van 26x67 meter. Deze sporthal is qua sportoppervlakte nagenoeg gelijk aan de huidige Fakkel, maar veel efficiënter in te zetten, omdat ze opdeelbaar is in drie haldelen van 22x26 meter. Overdag kan het voortgezet onderwijs zo gebruik maken van 2 haldelen en het basisonderwijs van 1 haldeel. Na schooltijd maken de sportverenigingen gebruik van de drie ruime zaaldelen. In deze variant is het mogelijk dat handbal Combinatie ’64 twee haldelen (= 1 handbalveld) en Volley ’68 één haldeel (= 2 volleybalvelden) gelijktijdig gebruiken. Dat is ideaal.”

Design, Build & Maintain
De investeringskosten voor de nieuwe sporthal vallen wel hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Wildschut: “belangrijkste reden is dat de huidige markt de bouwprijzen sterk opdrijft. Bovendien investeren we nu ook nog in 350 extra zonnepanelen (in totaal komen er 600 op het dak te liggen), zodat we op termijn geld besparen op energie. Prettig is ook dat het voorstel van Löwik, van de drie inschrijvers, zowel qua ontwerp als prijs als beste uit de bus kwam bij de adviescommissie én bij de beoordelingscommissie.
Bijzonderheid is dat we het project middels de methode Design, Build & Maintain hebben aanbesteed. Opdrachtnemer Löwik verzorgt op die manier het ontwerp van de nieuwe sporthal, de sloop van de bestaande sporthal, de bouw van de nieuwe sporthal én het onderhoud van de nieuwe sporthal voor een periode van 15 jaar. Dat scheelt ons de komende 15 jaar aan onderhoudskosten.
Naast de stijgende bouwkosten en de extra investeringen in duurzaamheid moeten we nu ook rekening houden met aanpassingen in de wetgeving” aldus Marcel Wildschut. “Per 1 januari van dit jaar kunnen we de btw namelijk niet meer terugvragen. Ter compensatie gaan we een beroep doen op de Specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeentelijke uitgaven aan sport (SPUK). Deze compensatie bedraagt voor de Fakkel 17,5% van de totale investering inclusief btw.

Planning
Op dinsdag 26 februari aanstaande wordt het collegevoorstel besproken in de commissie Bestuur en Samenleving. Op 12 maart besluit de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel kan in het najaar van 2019 worden begonnen met de sloop van de oude sporthal en start aansluitend de nieuwbouw. De ingebruikname van de nieuwe sporthal is dan gepland in augustus 2020.

Algemeen

Hoogste punt Twents Carmel College Losser bereikt, gehaktballen voor bouwvakkers

LOSSER - Het hoogste punt van de verbouw van het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in Losser is bereikt. Op maandag 18 maart werd stil gestaan bij het bereiken van deze mijlpaal. De aanwezige...
Lees verder
Algemeen

Losser opent week van aanval op afval

LOSSER - Stel je gaat als Nederlandse jonge backpacker op reis naar Cambodja en besluit een heel strand vol afval op te ruimen. Niet een alledaags fenomeen in Azië, maar Tijmen Sissing (28) uit...
Lees verder
Algemeen

Op jacht naar voetbalplaatjes

LOSSER - De tafels in de kantine van de Losserse voetbalclub KVV werden deze zondagmiddag een keer eens niet bezet door de voetballers in de derde helft maar waren bedolven onder stapels keurig...
Lees verder
Algemeen

Marietje Rolink een eeuw

Met pretoogjes reageert ze: “Ja, dat weet ik niet meer.” als burgermeester Cia Kroon bij het lezen van de handgeschreven geboorteacte van 5 maart 1919 opmerkt dat Marietje Rolink – Hassing om 16.30...
Lees verder
Algemeen

Ondernemers Club Overdinkel (OCO) introduceert Smokkel Koffie

De Ondernemers Club Overdinkel met bijna 80 leden is sedert haar oprichting, juni 2016, meer dan actief. Kansen zien, verbinden maar ook zelf initiatieven ontplooien en Overdinkel promoten behoort...
Lees verder
Algemeen

Bibliotheek Losser gaat de strijd aan!

De bibliotheek Losser is dit jaar 1 van de 6 genomineerd voor de titel van Beste Bibliotheek van Nederland 2019. Maar om ook daadwerkelijk de beste te worden, roepen de medewerkers van de bibliotheek...
Lees verder
Algemeen

De nieuwe Fakkel is in aantocht

LOSSER - In augustus 2020 moet het er staan: de nieuwe sporthal in het centrum van Losser. Door toen de financiële beperkingen van de Gemeente Losser werden er sinds 2003 af en toe wat aanpassingen...
Lees verder
Algemeen

Op stap met duo-fiets en duo-scoot-mobiel

OVERDINKEL - In het najaar van 2018 is het idee ontstaan om de duo-fiets en duo-scootmobiel die gebruikt worden bij de Tiekerhook in Overdinkel breder in te zetten. Bij de dorpsraad in Overdinkel...
Lees verder
Algemeen

Familie Luijerink in Overdinkel zet in op o.a. zonne-energie voor eigen bedrijf en 200 huishoudens

OVERDINKEL - Vrijdag 22 februari kreeg de familie Luijerink op hun bedrijf aan de Ruhenbergerweg in Overdinkel bezoek van een delegatie CDA vanuit de provincie, NOT en gemeente Losser. Bouwien Rutten...
Lees verder